Triển khai chương trình tư vấn lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà

06/06/2019 - 23:09

Quang cảnh chương trình tư vấn hỗ trợ truyền thông phát triển điện năng lượng mặt trời trên mái nhà trên địa bàn TP. Bến Tre.

Quang cảnh chương trình tư vấn hỗ trợ truyền thông phát triển điện năng lượng mặt trời trên mái nhà trên địa bàn TP. Bến Tre.

Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) tại Việt Nam theo Quyết định số 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức chương trình hỗ trợ tư vấn viên lắp đặt ĐNLMT trên mái nhà cho các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn các huyện, thành phố.

Mục tiêu chương trình nhằm phát triển đội ngũ tư vấn viên, tư vấn việc lắp đặt hệ thống ĐNLMT trên mái nhà, qua đó góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống, giúp vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chương trình bắt đầu từ tháng 5 đến hết năm 2019, hoặc thời điểm Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo hoàn thành công tác vận động khách hàng thuộc địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía Nam lắp đặt ĐNLMT trên mái nhà trong năm 2019.

Đối tượng tham gia vào đội ngũ tư vấn viên, tư vấn lắp đặt ĐNLMT trên mái nhà là các đoàn viên/hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể và được tổ chức đoàn thể xác nhận tham gia chương trình; cán bộ công nhân viên Điện lực thực hiện hoạt động tư vấn ngoài giờ làm việc và các dịch vụ bán lẻ điện năng.

Quyền lợi của các tư vấn viên là được hỗ trợ tài chính khi các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp được tư vấn hoàn thành việc đầu tư lắp đặt ĐNLMT trên mái nhà và có ký kết hợp đồng bán điện dư cho ngành điện. Mức hỗ trợ tài chính lắp đặt pin mặt trời mái nhà (MTMN) cụ thể như sau:

 Mức 1: hỗ trợ 200 ngàn đồng tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có 1 kWp <  pin MTMN < 2,5 kWp

Mức 2: hỗ trợ 500 ngàn đồng tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có 2,5 kWp < pin MTMN ≤ 5 kWp

Mức 3: hỗ trợ 700 ngàn đồng tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có 5 kWp < pin MTMN < 10 kWp

 Mức 4: hỗ trợ 1 triệu đồng tư vấn lắp đặt hệ thống điện MTMN có pin MTMN ≥ 10kWp.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, khi tham gia chương trình hỗ trợ tư vấn viên lắp đặt ĐNLMT trên mái nhà, các tư vấn viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tuyên truyền lắp đặt hệ thống ĐNLMT trên mái nhà. Phương thức thanh toán hỗ trợ sau khi tư vấn đạt kết quả; xác nhận trách nhiệm của tư vấn viên khi thực hiện hoạt động tư vấn…

Tin, ảnh: Lưu Niệm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN