Triển khai giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh

26/06/2019 - 06:58

BDK - Ngày 2 và 3-7-2019, HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp cuối năm 2019, thông qua nhiều NQ quan trọng có tác động đến kinh tế, đời sống người dân. Phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu về nội dung trên.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu

* Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà?

- Ông Huỳnh Quang Triệu:  Qua 6 tháng thực hiện NQ HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,12%; trong đó, khu vực nông lâm thủy sản (khu vực I) tăng 3,88%; khu vực công nghiệp - xây dựng (khu vực II) tăng 13,18%; khu vực dịch vụ (khu vực III) tăng 7,1%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 590,86 triệu USD, đạt 50,94% NQ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.685,09 tỷ đồng, đạt 46,36% NQ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.570,2 tỷ đồng, đạt 67,94% dự toán Trung ương và đạt 65,9% dự toán địa phương.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 4.330,02 tỷ đồng, đạt 46,58% dự toán Trung ương và đạt 46% dự toán địa phương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,2% (NQ 58%); tạo việc làm cho 12.276 lao động (5.477 nữ), đạt 68,2% NQ (NQ 18.000 lao động); đưa 739 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 61,58% NQ (NQ 1.200 người). 

Đạt 29,02 giường bệnh/vạn dân (NQ 29,02 giường bệnh/vạn dân); 8,48 bác sĩ/vạn dân (NQ 8,96 bác sĩ/vạn dân). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 90,5% dân số (NQ 92,1%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện ước đạt 99,91% (NQ 99,92%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5% (NQ 98%); trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 57,5% (NQ 58,5%). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 91% (NQ 92%). Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 84,8% (NQ từ 80% trở lên). Huấn luyện lực lượng thường trực đạt 55% (NQ đạt 98,5%). Tuyển quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu (NQ đạt 100% chỉ tiêu).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu tăng trưởng trên các lĩnh vực của tỉnh đều cơ bản đạt khá, có những chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc xấp xỉ hoàn thành theo yêu cầu đặt ra cho cả năm 2019 (như: tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự...). Đặc biệt, chỉ tiêu về thu ngân sách trên địa bàn tăng khá cao so với cùng kỳ (ước đạt 2.570,2 tỷ đồng).

* Từ kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, theo ông, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nào trong thời gian tới?

- Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 như đã nêu trên, theo tôi, trong những tháng còn lại của năm 2019, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Về phát triển kinh tế: Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện để năm 2019 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tích cực làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương sớm bổ sung danh mục mặt hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; xúc tiến thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp hoạt động…

Cử tri Phường 2, TP. Bến Tre có ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11. Ảnh: Hữu Hiệp

Cử tri Phường 2, TP. Bến Tre có ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11. Ảnh: Hữu Hiệp

Về văn hóa xã hội: Hoàn chỉnh hồ sơ khoa học “Tri thức dân gian nghề truyền thống cây giống - hoa kiểng Chợ Lách” đề nghị đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách. Triển khai mô hình quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh tỉnh Bến Tre; công bố chứng nhận 4 nhãn hiệu: Heo Mỏ Cày Nam, Xoài Tứ quý Thạnh Phú, Nhãn Long Hòa Bình Đại và Gà nòi Mỹ Sơn Đông, Mỏ Cày Bắc.

Về quốc phòng, an ninh và cải cách hành chính, công vụ, công chức: Tổ chức thành công kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Tri, Giồng Trôm; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn còn lại trong năm và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống VNPT-iGate và triển khai Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Theo dõi sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Triển khai thực hiện NQ số 32/NQ-CP ngày 14-5-2019 của và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ.

* Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua bao nhiêu NQ, các NQ nào sẽ có tác động trực tiếp đến kinh tế, đời sống người dân?

- Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 31 dự thảo NQ trên các lĩnh vực do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình. Trong đó, theo tôi, các NQ sau đây sau khi thông qua sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân: NQ quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; NQ quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; NQ ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh do thực hiện nhập xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố giai đoạn 2019 - 2021. NQ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!

  Hữu Hiệp (thực hiện) 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN