Triển khai khẩn cấp các giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

23/05/2019 - 21:31

Thịt heo được bày bán tại chợ. Ảnh: KM

Thịt heo được bày bán tại chợ. Ảnh: KM

Tại một số tỉnh trong khu vực như Đồng Nai, Bình Phước, Hậu Giang… vừa phát hiện trường hợp bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi (DTHCP). Theo công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục triển khai thực hiện khẩn cấp các giải pháp ngăn chặn bệnh DTHCP ngày 22-5-2019, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo quốc gia và của tỉnh trong công tác phòng chống DTHCP.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh DTHCP trong nước, nhất là tại các tỉnh trong vùng để kịp thời tham mưu thực hiện các giải pháp quản lý, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. Báo cáo, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh động vật. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kịch bản, quy trình ứng phó, xử lý ổ DTHCP hoàn thành chậm nhất trước ngày 25-5-2019.

Mỗi địa phương ở cấp xã, ấp phải thống kê được tổng đàn heo, tổng số hộ chăn nuôi, số gia trại, trang trại, báo cáo kết quả đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất vào ngày 31-5-2019. Kiên quyết đóng cửa các cơ sở giết mổ không có kiểm soát của thú y.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh chỉ đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương chủ động, phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân và đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống DTHCP, đồng thời tiêu thụ sản phẩm từ heo khỏe.

Khải Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN