Triển khai Nghị định số 112 và 61 của Chính phủ

10/08/2018 - 20:31

BDK.VN - Ngày 10-8-2018, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 112 và Nghị định số 61 của Chính phủ.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Minh

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Minh

Nghị định số 112 ngày 6-10-2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, có 4 chương và 16 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2017, gồm: những quy định chung; quy định về chế độ, chính sách; hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết chế độ, chính sách; kinh phí thực hiện và xử lý vi phạm.

Nghị định số 61 ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có 7 chương và 41 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21-6-2018, gồm: những quy định chung; tổ chức, mối quan hệ công tác và trụ sở bộ phận một cửa; phạm vi tiếp nhận và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ và của các bộ, ngành, địa phương; kinh phí và trách nhiệm thi hành.

 Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN