Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

07/04/2020 - 22:49

BDK - Sở Nội vụ vừa ban hành Công văn số 553/SNV-CCVTLT về việc phổ biến, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý biết, thực hiện.

Áp dụng ngay những quy định rõ ràng, cụ thể trong công tác văn thư như: đánh số trang theo quy định mới; trình bày kiểu chữ in nghiêng tại phần căn cứ của quyết định cá biệt; chỉ ký số trên văn bản chính khi văn bản ban hành kèm theo và phụ lục cùng tệp tin với văn bản chính; in sổ định kỳ và đóng quyển sổ đăng ký văn bản vào cuối năm.

Tiếp tục sử dụng con dấu “Đến” hiện có; đăng ký văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hoặc trên sổ giấy đang sử dụng); không mở thêm sổ mới hoặc thay đổi hệ thống số đăng ký; tạm thời sử dụng mẫu chữ ký cơ quan để ký số trên văn bản ban hành kèm theo hoặc phục lục đính kèm không cùng tệp tin với văn bản chính; chưa thực hiện việc sao từ bản giấy ra văn bản điện tử (trừ trường hợp số hóa văn bản đi); tiếp tục lưu 1 bản in văn bản điện tử (có đóng dấu cơ quan) trong tập lưu văn bản đi cho đến hết năm văn thư.

Đến khi Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai, Sở Nội vụ sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết để thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh sau. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thể liên hệ Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ (số điện thoại: 3545.552) để được hướng dẫn cụ thể.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN