Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sơ kết 3 tháng hoạt động

09/08/2019 - 19:01

BDK.VN - Ngày 9-8-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đến dự.

Phát biểu góp ý của đại biểu.

Phát biểu góp ý của đại biểu.

Hội nghị thảo luận kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; kết quả triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử VNPT-iGate; đề xuất các giải pháp chấn chỉnh những bất cập, hạn chế.

Sau 3 tháng hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 14.168 hồ sơ (HS). Các sở, ngành có số lượng HS phát sinh nhiều là Sở Tài nguyên và Môi trường (2.934 HS), Sở Giao thông vận tải (2.316 HS), Sở Công Thương (2.324 HS), Sở Tư pháp (22.222 HS), Sở Kế hoạch và Đầu tư (747 HS).

Qua đó, đã giải quyết 12.356 HS, đạt tỷ lệ 87%. Đã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 8.840 HS, trong đó, trước hạn 43,3%, đúng hạn 56,3%; hiện đang giải quyết 1.812 HS.

Kết quả trên thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thông qua đó, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức ngày được nâng cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá cao kết quả hoạt động của trung tâm sau 3 tháng hoạt động. Đồng thời nhấn mạnh, trung tâm tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đến khi dời về trụ sở mới. Cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các sở, ngành để thuận lợi trong vận hành chung của trung tâm. Bố trí lãnh đạo các sở phù hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong giải quyết, xử lý HS. Niêm yết, công khai thủ tục, mức thu phí để người dân nắm và thực hiện đúng quy định, tránh nhũng nhiễu người dân. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của từng bộ phận để kịp thời chấn chỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quy trình, hướng đến giải quyết nhanh, gọn hồ sơ thủ tục hành chính.

“Lãnh đạo các sở, ngành nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành mình, tránh chồng chéo, bất cập. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông giới thiệu các hoạt động của trung tâm để người dân biết và thực hiện có hiệu quả hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng lưu ý.

Tin, ảnh: H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN