Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

10/10/2018 - 08:16

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) là đơn vị sự nghiệp công lập của Sở KH&CN. Chức năng chính của trung tâm là tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước. Năm 2018, nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN cho các huyện và TP. Bến Tre cũng như nhân rộng những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả cho người dân, trung tâm đã tổ chức 17 lớp tập huấn  và xây dựng 16 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân.

Một số chế phẩm sinh học của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phổ biến cho người dân. Ảnh: CTV

Một số chế phẩm sinh học của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phổ biến cho người dân. Ảnh: CTV

Tập huấn kiến thức KH&CN

Các lớp tập huấn kiến thức KH&CN về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân tương ứng với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Trong đó, lớp “Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hộ gia đình” được thực hiện tại các xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam), Đại Điền (Thạnh Phú), An Ngãi Trung (Ba Tri) và Long Mỹ (Giồng Trôm). Đối với các xã thuộc Mỏ Cày Bắc (Thanh Tân, Hòa Lộc...), Ba Tri (An Hòa Tây, Phú Ngãi), Bình Đại (Thới Thuận), nhu cầu về xử lý môi trường và chăn nuôi bằng chế phẩm E.M khá cao nên việc tập huấn kiến thức về “Kỹ thuật sử dụng chế phẩm E.M” là rất cần thiết. Tại Mỏ Cày Nam, trung tâm cũng đã tập huấn kiến thức về “Kỹ thuật sử dụng nấm xanh M.a phòng trừ một số đối tượng gây hại trên hoa kiểng và rau màu” cho người dân tại xã Bình Khánh Tây. Ngoài ra, trung tâm còn tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm ăn và nấm dược liệu” tại xã Vĩnh Bình (Chợ Lách) và xã Mỹ Chánh (Ba Tri) cho những hộ dân có nhu cầu trồng nấm.

Thông qua các lớp tập huấn, trung tâm đã hỗ trợ các sản phẩm từ các kết quả của đề tài, dự án KH&CN đang được người dân trong tỉnh tin dùng. Các sản phẩm bao gồm compost maker (dùng trong ủ phân hữu cơ), chế phẩm E.M (dùng xử lý trong chăn nuôi và môi trường) và chế phẩm nấm xanh (dùng trong phòng trừ sâu rầy trên lúa, hoa kiểng và rau màu). Bên cạnh đó, trung tâm còn khảo sát nhu cầu cấp thiết của người dân để tiếp thu và đề xuất để thực hiện trong các năm tiếp theo.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN

Cùng với việc phổ biến kiến thức cho người dân về các ứng dụng tiến bộ KH&CN mới và tiên tiến nhất, trung tâm đã tiến hành xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Trong đó, có 6 điểm trình diễn mô hình ủ phân hữu cơ từ rác thải hộ gia đình và phụ phẩm nông nghiệp, 4 điểm trình diễn mô hình sử dụng chế phẩm E.M trong xử lý mùi hôi chuồng trại, xử lý phân bò dùng cho cây trồng và 6 điểm trình diễn sử dụng chế phẩm E.M trong các trại gà, vịt. Các điểm trình diễn này sẽ giúp cho nhiều hộ dân thấy được hiệu quả trong việc xử lý nhanh chóng mùi hôi chăn nuôi, giải quyết các phụ phẩm nông nghiệp, rác thải, tăng việc sử dụng hữu cơ cho cây trồng, tăng độ phì nhiêu cho đất.

Việc nâng cao kiến thức về KH&CN cho nông dân là việc làm cấp thiết để phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trong đó, chủ yếu giúp người nông dân tiếp cận với các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và thị trường để có hướng tiếp thu, chọn lựa những công nghệ thích hợp mở rộng các lĩnh vực sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế.

Các lớp tập huấn cũng như nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp này đã chia sẻ những thông tin mới nhất và ứng dụng các kết quả KH&CN đạt hiệu quả cao vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Ths. Đinh Cát Điềm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN