Trung úy Nguyễn Phúc Tùng: Điển hình trong học tập và làm theo Bác

13/04/2018 - 07:23

Trung úy Nguyễn Phúc Tùng (hàng đầu, bên phải) cấp phát tiền cho đối tượng chính sách. Ảnh: Đặng Thạch

Trung úy Nguyễn Phúc Tùng (hàng đầu, bên phải) cấp phát tiền cho đối tượng chính sách. Ảnh: Đặng Thạch

Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mỏ Cày Bắc đã tập trung quán triệt sâu sắc việc học tập và thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Một trong những điển hình đó là Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Phúc Tùng -  cán bộ tài chính Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc.

Nguyễn Phúc Tùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở huyện Châu Thành. Trong công tác và cuộc sống, Trung úy Tùng luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, hòa đồng, yêu thương đồng chí, đồng đội, luôn giữ mối đoàn kết trong chi bộ và đơn vị.

 Trong chuyên môn, anh luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, người chỉ huy về công tác tài chính, thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính, nhận trên cấp dưới đầy đủ và nhanh chóng, định kỳ báo cáo kết quả thanh toán, quyết toán hàng tháng, quý về trên theo quy định. Thường xuyên tham mưu cho Ban CHQS huyện sử dụng các nguồn kinh phí đúng theo quy định, tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng tháng công khai báo cáo sử dụng các nguồn kinh phí cho đơn vị.

Bản thân anh luôn tích cực trong việc tự học, tự rèn trên lĩnh vực chuyên môn, tham gia đầy đủ các hoạt động khác của đơn vị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Trong quá trình công tác, anh luôn gương mẫu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, năng lực công tác của cán bộ làm công tác tài chính, được cấp trên tin yêu, đồng đội tín nhiệm.

Trung úy Tùng cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Là một sĩ quan trong lực lượng vũ trang tỉnh, tôi luôn phấn đấu học tập và làm theo Bác để tự hoàn thiện mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân trong những năm qua (2014 - 2017), Trung úy Tùng được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, giấy khen với thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá Trần Văn Sớt (Chính trị viên Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN