Trường THCS Vĩnh Thành dẫn đầu cụm thi đua khối trung học cơ sở

02/12/2019 - 06:49

BDK - Thành tích nổi bật trong các năm qua của Trường THCS Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách ngoài chất lượng giảng dạy của giáo viên và thành tích học tập của học sinh là phong trào sáng kiến, kinh nghiệm. Trong đó, có nhiều sáng kiến hay áp dụng có hiệu quả vào thực tế. Ngày 26-12-2018, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trường không có giáo viên dạy yếu, vi phạm chuyên môn.

Cô thầy Trường THCS Vĩnh Thành trong ngày hội Nép đẹp thầy cô.

Cô thầy Trường THCS Vĩnh Thành trong ngày hội Nép đẹp thầy cô.

Điển hình như sáng kiến “Một số giải pháp trong quản lý, chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng phát triển năng lực dạy học ở trường THCS”. Hiệu quả mang lại là hoạt động tổ chuyên môn tập trung chủ yếu theo hướng phát triển năng lực dạy học, chú trọng bồi dưỡng các năng lực dạy học cho giáo viên; tạo sự chuyển biến trong sinh hoạt tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chuyên môn theo hướng phát triển năng lực dạy học. Năng lực dạy học của giáo viên từng bước được nâng lên. Chất lượng dạy học ở đơn vị tiếp tục được nâng cao.

Sáng kiến “Một số giải pháp trong quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường THCS” đã giúp giáo viên tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ và hào hứng, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ trưởng phân công. Không khí các buổi sinh hoạt chuyên môn thể hiện được tính dân chủ, cởi mở, các thành viên tổ chủ động phát biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt, mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, đoàn kết hơn. Vai trò tổ trưởng được phát huy, kịp thời nắm bắt và dự đoán được những khó khăn của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công nhiệm vụ giáo viên rõ ràng, dễ thực hiện, chỉ đạo, tổ chức hoạt động tổ khoa học, linh hoạt và sáng tạo. Hoạt động tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng. Giáo viên luôn được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy thông qua hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn liên cụm trường.

Qua áp dụng sáng kiến, chất lượng dạy học của nhà trường được nâng cao và củng cố vững chắc. Công tác quản lý hoạt động dạy học có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở đơn vị. Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 30 học sinh, tăng 6 học sinh so với năm học trước.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, nhà trường phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng giao ước thi đua, phát động đăng ký các danh hiệu thi đua thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức; thành lập ban thi đua, phân công phụ trách từng tổ, theo dõi và đánh giá hoạt động của từng cá nhân. Mỗi cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình đối với nghề nghiệp, tự học tự rèn để nâng cao tay nghề; thực hiện tốt phong trào thi đua trong toàn trường để mỗi cá nhân phát huy hết khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luôn có sự biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt thành tích tốt; đồng thời cũng phê bình, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt nội quy, quy định về chuyên môn.

Ngoài ra, tổ chức tốt phong trào thi đua của nhà trường và công đoàn cơ sở để cán bộ, giáo viên có ý thức cao hơn trong ký kết trách nhiệm cùng nhà trường thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng quy chế thi đua, thang điểm thi đua trong đơn vị giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên có niềm tin, tạo được khí thế tham gia thi đua và nâng cao chất lượng giáo dục. Đưa phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và phong trào thi đua yêu nước vào trong kế hoạch chung của đơn vị và trở thành hoạt động thường xuyên.

Thầy Ngô Văn Cửu - Hiệu trưởng trường cho biết, đạt được thành tích, các phong trào thi đua là do chi bộ nhà trường luôn lãnh đạo tốt tư tưởng của giáo viên, sâu sát nắm bắt tâm tư của giáo viên, học sinh và phụ huynh; đề ra những biện pháp khả thi, thiết thực nhằm phát huy nội lực, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa trong lực lượng giáo viên trẻ. Trong các năm học 2017-2019, trường đạt danh hiệu tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn nhận cờ thi đua của tỉnh.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường học văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng tốt quy chế phối hợp với ban ngành, đoàn thể tại địa phương, nhất là Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, chi hội phụ huynh lớp để chăm lo cho học sinh về vật chất và tinh thần.

Bài, ảnh: V. Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN