Tự nguyện trả đất để làm đường giao thông theo quy hoạch

03/01/2020 - 08:04

UBND tỉnh vừa có quyết định thu hồi đất do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Dự án Việt Sinh tự nguyện trả để làm đường giao thông theo quy hoạch.

 Tổng diện tích thu hồi 1.395,3m2,tại Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Dự án Việt Sinh đang sử dụng. Diện tích đất thuộc các thửa đất số 1273, 1275, 1277, tờ bản đồ 2.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Công ty cổ phần Tư vấn phát triển Dự án Việt sinh có trách nhiệm xây dựng hạ tầng trên các thửa đất trên và bàn giao lại cho UBND huyện Ba Tri quản lý sau khi đã hoàn thành.

Vị trí ranh giới các thửa đất được xác định theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri thực hiện.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường trao quyết định thu hồi đất và chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Dự án Việt Sinh; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN