Tuần lễ biển đảo và hải đảo Việt Nam

31/05/2020 - 21:36

Từ nay đến hết tháng 6-2020, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển đảo Việt Nam chủ đề “Đổi mới phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 chủ đề “Đổi mới vì một đại vương bền vững”.

Các hoạt động tổ chức theo hướng tiết kiệm, hiệu quả thiết thực, có sự lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng; sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội.

Hình thức tổ chức đa dạng như hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển đảo. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, xử lý chất thải. Khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường biển. Tổ chức khởi công, bàn giao công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng…

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN