Ưu tiên nguồn vốn cho hộ tham gia Đề án sinh kế

09/07/2020 - 22:20

BDK - Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NNCSXH) Chi nhánh tỉnh dành nguồn vốn tín dụng chính sách khoảng 88 tỷ đồng để cho vay hộ tham gia đề án, với mức vay tối đa đến 100 triệu đồng/hộ không phải thế chấp tài sản, thời hạn cho vay tối đa đến 120 tháng.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã cần thống kê chính xác danh sách hộ tham gia Đề án giai đoạn 2016 - 2020, danh sách hộ đã thoát nghèo bền vững và danh sách hộ chưa thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để có giải pháp và phân công cán bộ hỗ trợ. Đối với các hộ có sinh kế làm ăn khả thi sớm tổ chức bình xét cho vay, hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn gửi NNCSXH để giải ngân trong tháng 7-2020. Các hộ chưa có dự án hoặc dự án không phù hợp, tổ chức hội, đoàn thể quản lý và cán bộ được phân công phụ trách cần tận tình tham vấn để xây dựng dự án làm ăn có hiệu quả, ngân hàng sẽ giải ngân trong quý III năm 2020.

Năm 2020, năm cuối cùng thực hiện Đề án số 4190/ĐA-UBND, NNCSXH Chi nhánh tỉnh đã chủ động bố trí nguồn vốn đảm bảo tất cả các hộ tham gia đề án được tiếp cận vốn vay, với mức vay tối đa 100 triệu đồng/hộ. NNCSXH rất mong cấp ủy, chính quyền cấp xã thật sự quan tâm cung ứng đủ nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ tham gia đề án để đạt được mục tiêu 15.858 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững vào cuối năm 2020.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN