Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Lách sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

20/07/2019 - 20:49

BDK.VN - Huyện ủy Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ đến dự.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ phát biểu tại hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy Chợ Lách đã kiểm tra (KT) 5 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Nội dung KT về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành KT 15 tổ chức đảng và 246 đảng viên. Nội dung KT chủ yếu là việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm. Kết quả, có 100% tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt.

Huyện ủy cũng đã giám sát (GS) thường xuyên 5 tổ chức và 53 đảng viên. Cấp ủy cơ sở GS thường xuyên 53 tổ chức và 325 đảng viên. Nội dung GS việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống. Qua giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã hoàn tất quy trình KT 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT, kết luận đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật. UBKT cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã KT 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT, kết luận có 1 trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật, còn lại 2 trường hợp UBKT Huyện ủy đang thực hiện quy trình xem xét.

UBKT Huyện ủy GS thường xuyên 18 tổ chức và 108 đảng viên. UBKT cơ sở GS thường xuyên 32 tổ chức đảng và 140 đảng viên. Nội dung GS việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống. Qua GS, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ.

UBKT Huyện ủy đã xử lý kỷ luật 2 đảng viên, trrong đó có 1 trường hợp bị kỷ luật “khiển trách” và 1 trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ lưu ý, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác GS thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời nhắc nhở, ngăn ngừa vi phạm, nhất là việc thực hiện chức trách, nhiệm được giao, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, về tính tiên phong, vai trò gương mẫu đảng viên; cần tăng cường KT tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phải kỷ luật đảng; phối hợp với ban tổ chức các cấp rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, suy thoái về phẩm chất, đạo đức; tăng cường vai trò tham mưu của UBKT đối với cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN