Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ 28

11/07/2019 - 19:39

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa họp kỳ 28. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận sai phạm của đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó bí thư Đảng đoàn, chi ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với vai trò, trách nhiệm là Phó bí thư Đảng đoàn, Chi ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh vi phạm quy chế làm việc của chi ủy chi bộ và cơ quan; các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính. Căn cứ Quy định  số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, kỳ họp còn kết luận giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận số 168-TB/UBKTTU ngày 23-5-2018 của UBKT Tỉnh ủy về kiểm tra tài chính đối với Huyện ủy Giồng Trôm. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Huyện ủy Giồng Trôm cơ bản đã khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong Thông báo kết luận, đề nghị Huyện ủy Giồng Trôm tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót trong thời gian tới.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN