Ủy ban MTTQ huyện Thạnh Phú sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

13/07/2018 - 13:18

BDK.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm đến dự.

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: Lê Chẳn

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: Lê Chẳn

6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức gần 9.600 cuộc học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước, với trên 300 ngàn lượt người tham dự.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo trong dịp Tết cũng được quan tâm, gần 7.500 lượt người được tặng quà, trị giá gần 2,3 tỷ đồng; vận động xây dựng và trao tặng 16 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội và 18 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên đã vận động các tổ chức từ thiện khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 8.700 lượt người nghèo, với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng.

Các phong trào xây dựng giao thông nông thôn, thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động Quỹ "Vì người nghèo" gắn với các chương trình an sinh xã hội, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Hội nghị đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018, nêu nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018. Tiến hành tổ chức Đại hội Mặt trận cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN