Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội thảo lịch sử

03/05/2018 - 21:14

BDK - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội thảo (lần 2) đóng góp sơ thảo Lịch sử MTTQ tỉnh, giai đoạn 1930 - 2015.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; nguyên là lãnh đạo của tỉnh và các ngành có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn cho biết, việc biên soạn Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm ghi lại đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của MTTQ tỉnh trong 85 năm qua (1930 - 2015). Qua đó, gìn giữ và giáo dục truyền thống lịch sử Mặt trận cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tỉnh nhà nhằm phát huy truyền thống của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đây là công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-2020). Vì vậy, việc sưu tầm, biên soạn Lịch sử MTTQ tỉnh phải đảm bảo được tính lịch sử, giáo dục, chính xác, khoa học.

Qua 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch biên soạn, Ban biên soạn đã dự thảo xong bản sơ thảo và đã tổ chức hội thảo lần 1 vào năm 2017. Tại hội thảo lần 2, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc, cung cấp nhiều tư liệu quý báu, nhiều đại biểu có sự nghiên cứu, đóng góp bằng văn bản giúp Ban biên soạn bổ sung vào Lịch sử MTTQ tỉnh một cách chính xác nhất.

  Lê Thị Hồ Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN