Vai trò của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

24/07/2011 - 16:40
Xã Văn hóa Bình Phú (TP.Bến Tre) đạt nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.LONG

Ngày 4-6-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 800 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng gồm 11 nội dung được quy định cụ thể thành 19 tiêu chí quốc gia. Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ đã nhanh chóng được các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức thực hiện thành phong trào rộng mạnh.

Để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta, Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Điều đó đòi hỏi các ngành, các cấp phải tham gia xây dựng nông thôn mới, không ngành nào đứng ngoài cuộc. Trong đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò rất quan trọng, là một trong những ngành chủ lực góp phần thúc đẩy đổi mới nông thôn tỉnh nhà.

Trong nhiều năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch giữ nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa cuộc vận động này không ngừng phát triển ngày càng rộng, mạnh. Với trên 99% số gia đình, gần 100% số ấp, khu phố, thị trấn, trên 2/3 số xã, phường và 1/9 huyện, thành phố đạt tiêu chí đơn vị văn hóa đã tạo nền móng vững chắc cho tỉnh ta xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Bởi vì so với yêu cầu đặt ra, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta còn rất nặng nề. Kết quả điều tra cho thấy trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tỉnh ta mới có 36% số xã đạt 3 tiêu chí, 24% số xã đạt được 4 tiêu chí, gần 18% số xã đạt 5 tiêu chí, gần 5% số xã đạt 7 tiêu chí và gần 1% số xã đạt 8 tiêu chí. Chưa có xã nào đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Như vậy, cuộc phấn đấu xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta phải quyết liệt, bền bỉ mới có thể đạt chỉ tiêu đến năm 2015 có 25 xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới và đến năm 2020 có 100% số xã nông thôn mới.

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang hòa quyện vào nhau để bổ sung lẫn nhau. Trong đó, không xem nhẹ các tiêu chí đơn vị văn hóa nhưng các tiêu chí về nông thôn mới có tính thống nhất trong toàn quốc được cụ thể hóa ở từng tỉnh phải được điều tra thực trạng cho chính xác để thực hiện nghiêm túc, không để tình trạng thiếu nợ tiêu chí khi công nhận xã nông thôn mới.

Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp được hợp nhất thành một Ban chỉ đạo chung do đồng chí đứng đầu cấp ủy hoặc đồng chí đứng đầu ủy ban nhân dân, làm trưởng ban. Trong thành phần Ban chỉ đạo, cán bộ lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch không thể thiếu, nếu không nói là giữ vai trò chủ chốt. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần rút ra các kinh nghiệm qua chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để đóng góp cho Ban chỉ đạo chung hoạt động tốt hơn.

Trong 11 nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới có chương trình thứ 8 là xây dựng đời sống văn hóa thông tin và truyền thông ở nông thôn. Đây là nhiệm vụ có tính chất chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải tổ chức thực hiện cho đạt. Nhiệm vụ này được định lượng thành tiêu chí thứ 6 trong 19 tiêu chí quốc gia đề ra cho xã nông thôn mới là phải có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (6.2) và tỷ lệ thôn (ấp) có nhà văn hóa và khu thể thao đạt qui định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (6.3). Thực trạng, trên địa bàn tỉnh ta đã có trên 100 xã được công nhận xã văn hóa đều có nhà văn hóa xã. Tuy nhiên, so với chuẩn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra thì nhà văn hóa xã của tỉnh ta đã đạt đến mức độ nào, cần phải nâng cấp thế nào là vấn đề cần tính toán cụ thể. Tới đây, việc xây dựng nhà văn hóa xã, khu thể thao xã, nhà văn hóa ấp, khu thể thao ấp cho các xã, ấp còn lại nhất định là phải theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra. Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xã, ấp mới chỉ là vấn đề xây dựng cơ sở vật chất của ngành văn hóa, thể thao. Vấn đề quan trọng hơn là nhà văn hóa và khu thể thao xã, ấp phải được sử dụng thường xuyên với các buổi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, các hoạt động thể dục - thể thao hào hứng, sôi nổi. Có như thế thì ngành văn hóa, thể thao và du lịch mới góp phần thực hiện mục tiêu chung của xã nông thôn mới là “xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc”. Ngoài ra, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng cần góp phần tích cực vào thực hiện nội dung chương trình thứ 3 là chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tỉnh ta có điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Ở những xã có tiềm năng về sông nước, cảnh quan, làng nghề, kiến trúc cổ…, nơi diễn ra các sự kiện lịch sử trọng đại, nơi yên nghỉ của các danh nhân văn hóa cần được tổ chức thành những điểm du lịch để thu hút du khách. Cùng với phát triển du lịch, các dịch vụ văn hóa ở nông thôn cũng sẽ góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập bình quân đầu người và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của cư dân. Các dịch vụ kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm, nghe nhìn… cần phong phú, sinh động, bổ ích hơn và điều không thể thiếu là phải lành mạnh.

Điều kiện để ngành văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành vai trò của mình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là phải quyết tâm, đồng thời đề ra các kế hoạch mang tính phấn đấu và khả thi cao. Bên cạnh đó cần có đủ nhân lực và tay nghề ngày càng nâng lên để quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở nông thôn. Kinh phí thực hiện chương trình này tất nhiên là phải có nguồn từ ngân sách Nhà nước các cấp nhưng quan trọng và đảm bảo cho thắng lợi của chương trình là nguồn từ sự đóng góp của các thành phần trong xã hội, đặc biệt là các mạnh thường quân yêu thích văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

HÀ THANH NIÊN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN