Vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

27/05/2018 - 19:44

BDK - UBND tỉnh vừa triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về “tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khẻo cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; xây dựng các ấn phẩm truyền thông, tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông tại cộng đồng; cập nhật, tổng hợp, biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền; vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng, kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm...

Dự kiến, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình trên 4,93 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa là 1,2 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp 3,77 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.

H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN