Giồng Trôm kỷ niệm 150 năm Ngày mất cụ Tán Kế - Lê Quang Quan

Giồng Trôm kỷ niệm 150 năm Ngày mất cụ Tán Kế - Lê Quang Quan