Khai mạc hội thi "Danh ca,  Danh cầm" tỉnh lần thứ nhất

Khai mạc hội thi "Danh ca, Danh cầm" tỉnh lần thứ nhất