Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam