Văn học nghệ thuật phải phản ánh, cổ vũ cho sự phát triển quê hương

17/04/2018 - 23:28

BDK - Sáng 17-4-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về văn học nghệ thuật (VHNT); triển khai nhiệm vụ, phương hướng quý II-2018 về công tác tuyên giáo, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Đồng

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Đồng

Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, lĩnh vực VHNT tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực. VHNT gắn kết với các hoạt động của văn hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho việc phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ được đào tạo, phát triển về lực lượng, chuyên môn, lý luận chính trị. Phong trào văn nghệ quần chúng có sự phát triển, thu hút các tầng lớp nhân dân, phục vụ có hiệu quả các sự kiện chính trị của địa phương, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp của cấp ủy đảng, chính quyền trong quản lý VHNT, đề xuất các giải pháp để củng cố chất lượng hoạt động VHNT ở cơ sở.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị hoạt động VHNT cần xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ của mình để phản ánh được những nỗ lực của các thành phần trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tập hợp lực lượng, đào tạo và xây dựng môi trường để VHNT phát triển. Định hướng đến năm 2020, nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tổ chức được cuộc vận động sáng tác, tổ chức cho lực lượng văn nghệ sĩ có điều kiện thâm nhập thực tiễn, thăng hoa trong sáng tác về phong trào, qua đó đặt ra mục tiêu để phong trào đạt hiệu quả cao hơn.

Đánh giá trong quý I-2018, công tác tuyên giáo, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đạt những kết quả tích cực. Tình hình tư tưởng trong nội bộ cơ bản ổn định, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân đồng thuận cao việc triển khai thực hiện tinh thần năm “tăng tốc” trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018.

Về vấn đề này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý công tác tuyên giáo cần làm cho cán bộ, đảng viên xác định rõ tinh thần năm “tăng tốc” để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao hơn, nhanh hơn, có chất lượng; nhận diện kịp thời, đầy đủ, cụ thể các “điểm nghẽn” ở từng cơ sở, đồng thời đeo bám, giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn.

Đối với công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, từng cấp ủy, đơn vị tập trung, chủ động tự phòng, tự kháng trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước những thông tin trên mạng xã hội. Đối với cán bộ, đảng viên nếu tham gia mạng xã hội phải theo đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của mình. Sắp tới, sẽ nhắc nhở cụ thể những cán bộ, đảng viên có các hành vi không đúng khi tham gia mạng xã hội, có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN