Văn nghệ sĩ, báo chí góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

06/07/2020 - 19:34

BDK.VN - Chiều ngày 6-7-2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị góp ý dự thảo lần 2 Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tải hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tải hội nghị. 

Tham gia hội nghị, đa số các đại biểu cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo Văn kiện, bố cục chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… Có sự đổi mới trong cách thể hiện, vừa đánh giá nhiệm kỳ qua, vừa đề ra nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới có định hướng tầm nhìn xa hơn, đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp ý về phương châm và chủ đề Đại hội; sắp xếp, một số nội dung văn kiện, tập trung vào phần văn hóa, văn học nghệ thuật và báo chí; chỉnh sửa, tinh gọn và bổ sung một số câu từ; sắp xếp lại thứ tự một số đề mục cho phù hợp…

Thay mặt Tiểu ban Văn kiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp để báo cáo với Thường trực xem xét chỉnh sửa, bổ sung phù hợp, hoàn chỉnh.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN