Văn phòng UBND tỉnh tuyên dương 6 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc

02/07/2020 - 20:24

BDK.VN - Chiều ngày 2-7-2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2020 - 2025). Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Tới đến dự.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Qua phát động phong trào thi đua, tất cả công chức, viên chức, lao động văn phòng tích cực hưởng ứng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giai đoạn 2015 - 2020, Văn phòng UBND tỉnh có 635 lượt cá nhân, 57 lượt tập thể được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 130 lượt các nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 24 lượt tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 88 lượt cá nhân, 11 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 18 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 8 cá nhân và 4 tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; tập thể Văn phòng UBND tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ nhiều năm liền được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Mến đề nghị: Giai đoạn 2020 - 2025, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan tích cực đăng ký thi đua để làm mục tiêu phấn đấu, phát triển, góp phần giúp văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho thường trực UBND tỉnh. Ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để giai đoạn 2020 - 2025 chúng ta có thật nhiều gương điển hình tiên tiến biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh đã tuyên dương 6 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Tin, ảnh: An Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN