Về danh sách điều chỉnh hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

11/07/2019 - 19:39

Cử tri xã Tân Xuân, Mỹ Thạnh, Phú Lễ (Ba Tri) đề nghị UBND tỉnh sớm kiến nghị Trung ương phê duyệt danh sách điều chỉnh hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở vì người dân đã cất nhà xong mà vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ.

UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.139 hộ (trong đó, có 212 hộ ở huyện Ba Tri) được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ. Các hộ đã xây dựng nhà ở hoàn thành, nhưng chưa được quyết toán kinh phí hỗ trợ, do đây là những trường hợp phát sinh mới, ngoài danh sách hỗ trợ kèm theo Đề án đã được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 23-8-2013.

Để tháo gỡ khó khăn này, UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ và Bộ Xây dựng đang tổng hợp các trường hợp tương tự trên cả nước để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngoài ra, trong thời gian chờ ý kiến phản hồi từ Trung ương, UBND tỉnh đã có văn bản (Công văn số 2973/UBND-KGVX ngày 18-6-2019) chỉ đạo các sở, ngành tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công xây dựng nhà ở đúng theo quy định.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN