Về mức phụ cấp cho trưởng các đoàn thể của ấp, khu phố

10/05/2020 - 21:07

Cử tri xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú đề nghị ngành chức năng xem xét, cân đối kinh phí, đề xuất với cấp có thẩm quyền tăng mức phụ cấp cho trưởng các chi đoàn, chi hội của ấp, khu phố hiện đang được hưởng mức 100 ngàn đồng/tháng.

-  UBND tỉnh trả lời: Việc hỗ trợ cho trưởng các đoàn thể ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10-7-2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ đoàn thể ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, với mức kinh phí hỗ trợ là 100 ngàn đồng/người/tháng. Hiện tại, do tỉnh còn nhiều khó khăn về ngân sách và số lượng ấp, khu phố nhiều (968 đơn vị) nên trước mắt, UBND tỉnh chưa thể trình HĐND tỉnh ban hành thêm chính sách, nâng mức hỗ trợ cho trưởng các đoàn thể ấp, khu phố.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN