Về việc liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Bến Tre

14/05/2019 - 20:22

Như báo đã đưa tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Bến Tre. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin xác định lại là: Sự kiện vừa được tổ chức được gọi là Hội nghị Ban Chấp hành LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023 mở rộng và kết quả biểu quyết tại hội nghị “đồng ý đề nghị giải thể LĐBĐ Bến Tre, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 13/17 thành viên Ban Chấp hành” là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Để có cơ sở làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và đề xuất hướng xử lý hoặc giải thể LĐBĐ Bến Tre theo đúng quy định của pháp luật, sau khi trao đổi ý kiến với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thành lập đoàn (hoặc tổ) thanh tra, kiểm tra liên ngành để tổ chức thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sai phạm và các đơn thư tố cáo, đề nghị xử lý đối với cá nhân và các mặt tổ chức, hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn trong thời gian từ ngày thành lập (tháng 3-2018) cho đến nay.

Sau khi đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh làm rõ và có kết luận, sở sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định về hướng tiếp tục kiện toàn hoặc giải thể LĐBĐ Bến Tre, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong thời gian chờ đợi kết quả của đoàn thanh tra, sở đã đề nghị UBND tỉnh quyết định tạm đình chỉ hoạt động của LĐBĐ Bến Tre trong thời gian 3 tháng (90 ngày).

Hồng Ánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN