Việc cấp quyền sử dụng đất khu vực chợ Tiên Thủy

06/11/2018 - 20:10

Cử tri xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành đề nghị cơ quan chức năng xem xét sớm công nhận và cấp quyền sử dụng đất đối với các hộ dân khu vực chợ Tiên Thủy.

UBND tỉnh trả lời: Khu vực chợ Tiên Thủy có 240 thửa đất, chủ yếu là đất ở, được hình thành từ trước và sau năm 1975, hoàn toàn không có giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (trong sổ mục kê ghi nguồn gốc là đất UBND xã). Để giải quyết, UBND huyện Châu Thành có chủ trương công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sử dụng các thửa đất này, trong đó, đã cấp giấy chứng nhận (GCN) không thu tiền sử dụng đất cho một số hộ có nguồn gốc sử dụng đất trước thời điểm 15-10-1993 và cấp GCN có thu tiền sử dụng đất cho một số hộ sử dụng đất sau ngày 15-10-1993. Hiện các hộ chưa được cấp GCN (sử dụng đất sau ngày 15-10-1993) là do các hộ này muốn được cấp GCN nhưng không muốn nộp tiền sử dụng đất là trái với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Để cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ này, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai để được cấp GCN quyền sử dụng đất.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN