Chương trình giao lưu "Nghĩa tình miền Tây" và tặng quà cho hộ nghèo tại Thạnh Phú

Chương trình giao lưu "Nghĩa tình miền Tây" và tặng quà cho hộ nghèo tại Thạnh Phú