Bí thư Huyện ủy Ba Tri dự lễ khánh thành cầu

Bí thư Huyện ủy Ba Tri dự lễ khánh thành cầu