Kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp khai thác cát trái phép

Kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp khai thác cát trái phép