Giồng Trôm tổng kết 10 năm thực hiện công tác đưa người lao động đi nước ngoài

Giồng Trôm tổng kết 10 năm thực hiện công tác đưa người lao động đi nước ngoài