Xã ven biển An Thủy đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế

07/01/2019 - 14:11

Tàu đánh bắt xa bờ xã An Thủy chuẩn bị ra khơi. Ảnh: Đ. Chính

Tàu đánh bắt xa bờ xã An Thủy chuẩn bị ra khơi. Ảnh: Đ. Chính

Năm 2018, xã An Thủy, huyện Ba Tri đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm về phát triển kinh tế.

Tổng sản lượng khai thác thủy sản 75,36 ngàn tấn, đạt 127,91% kế hoạch năm (tăng 1,77% so với cùng kỳ năm 2017).

Diện tích nuôi cá 4ha, đạt 133,3% kế hoạch, sản lượng 17,5 tấn, đạt 116,6% kế hoạch; giữ vững 350ha nuôi tôm quảng canh - xen rừng và 186.7ha nuôi tôm công nghiệp, thả giống đạt 100%.

368ha đất trồng rau màu 3 vụ/năm, thu hoạch sản lượng 17,66 ngàn tấn, đạt 190,96% kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách 5,19 tỷ đồng, đạt 119,08% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách 5,11 tỷ đồng, đạt 117,18% kế hoạch.

Trong năm 2018, xã An Thủy đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 250 lao động, đạt 250% kế hoạch; xuất khẩu lao động 13 người, đạt 216,66% kế hoạch.

Cùng trong năm, xã đã vận động xây dựng được 4 căn nhà tình nghĩa, đạt 400% kế hoạch, xây dựng 6 căn nhà tình thương, đạt 200% kế hoạch; giảm số hộ nghèo xuống còn 471 hộ (tỉ lệ 10,94%), hộ cận nghèo còn 398 hộ (9,24%).

Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người tại xã An Thủy đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với đầu năm 2018.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN