Xác định 2 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh

14/02/2020 - 14:07

BDK.VN - Ngày 14-2-2020, Sở Công Thương tổ chức hội thảo triển khai đề tài “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”. Ông Nguyễn Văn Niệm - Phó giám đốc Sở Công Thương chủ trì.

Đại biểu góp ý triển khai đề tài

Đại biểu góp ý triển khai đề tài.

Đề tài xác định 2 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh là ngành sản xuất chế biến thủy sản và ngành sản xuất chế biến dừa. Việc xác định dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá (10 tiêu chí) xét chọn.

Theo đề tài này, mục tiêu đến năm 2025, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng 43,1% so với giá trị sản xuất chung toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11,8%/năm. Trong đó, ngành sản xuất chế biến thủy sản tăng bình quân 11,6%, ngành chế biến dừa tăng 12,2%; kim ngạch xuất khẩu của các ngành công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng 34,5% so với tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,9%...

Để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các định hướng để phát triển và các giải pháp, cơ chế, chính sách như: giải pháp hỗ trợ cho ngành công nghiệp chủ lực phát triển (rà soát, điều chỉnh, ban hành, triển khai cơ chế, chính sách; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh; tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở).

Về giải pháp phát triển ngành công nghiệp chủ lực, giải pháp chung là: quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu và tăng cường liên kết phát triển vùng; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về thị trường; cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; tuyên truyền, tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực.

“Đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm triển khai đề tài để đề tài phát huy hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra” - Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm cho biết.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN