Xâm hại tình dục trẻ em đang trở thành mối quan tâm lớn

30/09/2018 - 19:43

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 48 vụ xâm hại tình dục và 2 vụ bạo hành trẻ em.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã tiếp nhận 5 trẻ bị xâm hại tình dục. Trung tâm đã thực hiện công tác tư vấn, tham vấn và cung cấp dịch vụ các gói dịch vụ về y tế, tư pháp, giáo dục, hỗ trợ vốn chăn nuôi và kết nối với các ngành chức năng để xử lý các đối tượng vi phạm.

Đề nghị quý vị phụ huynh hướng dẫn trẻ những biện pháp phòng tránh và quản lý con em mình chặt chẽ hơn.

Khi có những vấn đề về xâm hại tình dục trẻ em cần trợ giúp hãy liên hệ đường dây nóng bảo vệ trẻ em:

+ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

+ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (0275) 3825336.

+ Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Bến Tre (0275) 6250999.

TTCCDVCTXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN