Xây dựng bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân đúng quy định pháp luật

02/09/2018 - 18:04

“Đối với những công trình mới phát sinh phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo kết cấu công trình. Về vận động xã hội hóa xây dựng theo quy hoạch, quan điểm của tỉnh là có tiền thì làm, không có thì thôi, không để nợ nần và đi xin quá nhiều. Những công trình có vốn ngân sách thì cố gắng làm đừng “đội vốn”, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (giai đoạn 2012 - 2017) do UBND tỉnh tổ chức cuối tuần qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu ban hành quy chế, xác định tượng nào làm trước, làm sau, không làm tràn lan… Những di tích cần xây dựng chưa có trong quy hoạch đề nghị bổ sung ngay, các ngành như xây dựng, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính cố gắng hỗ trợ các huyện về kinh phí tôn tạo, nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp văn hóa. Đối với tượng đài Mẹ Kế và tượng đài Đội quân tóc dài cần tổ chức cuộc thi phác thảo.

Theo quy hoạch, toàn tỉnh có 132 công trình cần được xây dựng, 24 hồ sơ di tích lịch sử văn hóa cần lập. Tuy nhiên, sau gần 7 năm triển khai, chỉ có 32 công trình được xây dựng và 11 hồ sơ di tích được lập. Hội nghị đã chỉ ra một số hạn chế như: nhiều địa phương tự ý xây dựng mà chưa thông qua mẫu phác thảo ở Hội đồng nghệ thuật tỉnh; tác giả thể hiện phác thảo, thi công phần mỹ thuật không có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực liên quan.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN