Xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời bình

06/10/2017 - 07:29
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh khung thường trực củng cố thao trường bãi tập. Ảnh: Đặng Thạch

“Ngụ binh, ư nông” là một chính sách lớn mang tầm chiến lược lâu dài mà các bậc tiền nhân đã thực hiện thành công trong công cuộc dựng nước và giữ nước. 

 

Những năm qua, Trung đoàn Bộ binh khung thường trực (BBKTT) 895 luôn phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị huyện, thành phố tổ chức xây dựng các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) ổn định biên chế, tổ chức sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được cấp trên giao.

Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn xác định lực lượng DBĐV cùng với dân quân tự vệ là hai lực lượng chiến lược, tin cậy của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Xác định rõ nhiệm vụ đặc thù, cũng là khó khăn chung của đơn vị làm nhiệm vụ động viên là BBKTT quân số ít hơn so với các đơn vị. Trong đó, tỷ lệ giữa cán bộ, chiến sĩ không cân đối, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời bình. Vì vậy, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn chủ động tập trung trước mắt xây dựng các đơn vị khung thường trực, kiện toàn các tổ chức lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng về kiến thức trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; những kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác xây dựng lực lượng DBĐV; thường xuyên đưa nội dung học tập Pháp lệnh về lực lượng DBĐV vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ; từng lúc bổ sung hoàn thiện “Quy chế hoạt động công tác động viên”, “Hệ thống văn kiện về công tác tiếp nhận lực lượng DBĐV”.

Để thực hiện tốt khâu tạo nguồn đưa vào biên chế, hàng năm, Ban Chỉ huy Trung đoàn chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố rà soát lại quân số, sắp xếp bổ sung vào biên chế, trước hết là quân nhân dự bị hạng I. Tổ chức phúc tra, tái phúc tra các đơn vị DBĐV, thực hiện phương châm “Phúc tra đến đâu, nắm chắc đến đó”, đảm bảo “Biết người, biết nhà, biết hoàn cảnh, biết khả năng và biết nghề nghiệp”, nhất là những trường hợp mới bổ sung, thay thế để nắm chất lượng chính trị, trình độ chuyên nghiệp quân sự. Do đó, công tác phúc tra, sắp xếp đưa vào biên chế các đơn vị DBĐV hàng năm đạt tỷ lệ từ 98% trở lên, tổ chức biên chế đúng, gần đúng, chuyên nghiệp quân sự đạt 85%.

Về tổ chức sinh hoạt Đảng trong lực lượng DBĐV luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đã thành lập được 25/26 chi bộ đại đội, 3/3 đảng ủy tiểu đoàn; duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ mỗi quý một lần; Đảng ủy tiểu đoàn mỗi năm sinh hoạt một lần. Mô hình sinh hoạt này được lãnh đạo các địa phương đánh giá là mô hình thực hiện có hiệu quả, việc quản lý lực lượng DBĐV chặt chẽ hơn, cần tiếp tục duy trì chặt chẽ”; tỷ lệ đảng viên trong các đơn vị đạt 16%.

Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”, thời gian qua, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Huấn luyện bộ đội sát nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến. Năm 2016 tổ chức huấn luyện thực binh bắn đạn thật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối. 9 tháng năm 2017 đã huấn luyện được 3 lớp cho cán bộ khung B quân số 312/312 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Những tháng cuối năm 2017, đơn vị tiếp tục phối hợp động viên huấn luyện 2/d 516, qua bước đầu phúc tra, phát lệnh khả năng quân số tập trung tham gia huấn luyện đạt 100%.

 

Thượng tá Lê Văn Học (Chính ủy Trung đoàn BBKTT 895)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN