Xúc tiến thương mại, hỗ trợ, kết nối vốn cho doanh nghiệp

13/12/2019 - 07:53

BDK - Để triển khai thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN), năm 2019, Sở Công Thương đã tập trung thực hiện công tác xúc tiến thương mại (XTTM), hỗ trợ, kết nối vốn cho DN đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trao chứng nhận cho các nhà vườn thi đấu xảo sản phẩm dừa tại Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019. Ảnh: H. Hiệp

Trao chứng nhận cho các nhà vườn thi đấu xảo sản phẩm dừa tại Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019. Ảnh: H. Hiệp

Từ xúc tiến thương mại…

Trong năm 2019, Sở Công Thương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác XTTM, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP. Ðẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống phân phối hàng hóa phù hợp với điều kiện từng địa phương; duy trì mở rộng các hình thức kết nối cung - cầu hàng hóa giữa DN trong tỉnh với các địa phương khác. Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực thị trường cho các DN, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Ðồng khởi KN và phát triển DN.

Tổ chức và tham gia 7 hội chợ triển lãm, 8 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất, HTX, làng nghề tham gia 2 “Phiên chợ KN”; hỗ trợ 10 DN tham gia 20 gian hàng tại 11 hội chợ trong nước; 6 DN KN tham gia hội chợ Thaifex 2019 tại Bangkok - Thái Lan; tổ chức và tham gia 4 hội nghị kết nối cung cầu trong nước; tổ chức đoàn DN tham gia hội nghị XTTM quốc tế Việt Nam - Thái Lan; hỗ trợ Công ty TNHH hành trình tìm kiếm Ðại sứ Ðại Dương Xanh lắp đặt máy bán hàng tự động trên địa bàn tỉnh.

 Năm 2019, Sở Công Thương hỗ trợ 40 DN tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử với tên gọi Ðặc sản Bến Tre; đã hỗ trợ xây dựng 13 website cho 13 DN, cơ sở kinh doanh. Phối hợp với Lazada thực hiện một số công việc của Ðề án “Hợp tác công tư đưa thương mại điện tử vào làng nghề”, có 289 loại sản phẩm của 16 DN, HTX, làng nghề ngành dừa Bến Tre tham gia chương trình “Ngày của làng Dừa Bến Tre online”, đã bán được 1.877 sản phẩm. Hỗ trợ 1 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại huyện Châu Thành và hỗ trợ 2 cửa hàng bán các sản phẩm từ dừa tại TP. Bến Tre và huyện Châu Thành.

Đến hỗ trợ, kết nối vốn

Hoạt động khuyến công (KC) hỗ trợ các DN thực hiện 1 đề án KC quốc gia điểm với tổng kinh phí hỗ trợ 3 tỷ đồng, cho 8 DN ngành dừa đã thu hút vốn đối ứng của DN là 17,1 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ 14 đề án KC tỉnh đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, mở rộng và phát triển sản xuất với kinh phí hỗ trợ 2,7 tỷ đồng, thu hút vốn đối ứng DN là 9,7 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện các đề án KC trên là 32,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 5,7 tỷ đồng, thu hút nguồn vốn đối ứng từ các DN trên 26,8 tỷ đồng (có 4 đơn vị là DN KN của tỉnh). Ngoài ra, hoạt động KC hỗ trợ đăng ký hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, có 3 sản phẩm được bình chọn nhằm đẩy mạnh phát triển thương hiệu và thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ðẩy mạnh hoạt động KC hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất, làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất, góp phần gia tăng giá trị sản xuất chung của toàn ngành. Tiếp tục thực hiện các nội dung của đề án KC quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa giai đoạn 2019 - 2020”; hỗ trợ 15 đề án KC tỉnh thực hiện đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất.

C. Thương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN