24/01/2022 - 21:57

[Infographics] Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre, ngày 24-1-2022