“Làm theo” Bác để công việc đạt hiệu quả cao

08/12/2010 - 08:22
Ông Lư Sanh Long

Ông Lư Sanh Long - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP Bến Tre là một trong những tấm gương sáng trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này xin giới thiệu ý kiến của ông Lư Sanh Long.

Tôi luôn tự giác nghiên cứu, tìm tòi và học tập Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất, tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được giao, cần - kiệm - liêm chính - chí công vô tư, hòa nhã, thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân. Tôi kết hợp với các CĐCS trực thuộc huy động đông đảo đoàn viên và lao động, kể cả các đơn vị trường học ngoài công lập tham gia Cuộc vận động. Trong bài thu hoạch 4 năm tham gia Cuộc vận động, tôi đã khẳng định ý nghĩa thiết thực của Cuộc vận động, kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những việc chưa làm được, nguyên nhân. Tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất nội bộ và động viên người thân trong gia đình gìn giữ đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa. Bản thân tôi gương mẫu thực hiện tiết kiệm điện, nước và không sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng. Tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp. Về sửa đổi lề lối làm việc, tôi thực hiện các cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn, có trọng tâm và chú trọng chất lượng; sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để truy cập thông tin, tư liệu, phục vụ nhu cầu công tác. Bản thân tôi chủ động giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, kịp thời ổn định tư tưởng công đoàn viên, tạo mối quan hệ công tác tốt trong hệ thống công đoàn ngành giáo dục, công đoàn địa phương và cơ sở trực thuộc.
Tôi cho rằng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng trong toàn xã hội. Bản thân tôi xác định hướng phấn đấu là chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, giữ vững lập trường tư tưởng, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị; tích cực học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, chất lượng và hiệu quả; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, thẳng thắn, chân thành góp ý cho đồng nghiệp để cùng tiến bộ.

Trần Quốc (ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN