“Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”

23/09/2021 - 20:06

BDK - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa tổ chức diễn đàn “Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành VHTT&DL” trực tuyến với ngành chuyên môn của 63 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng và các Thứ trưởng VHTT&DL chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh, Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Văn Bàn tham dự.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh chụp qua màn hình

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh chụp qua màn hình

Theo đánh giá của Bộ VHTT&DL, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, đã tác động lớn đến việc triển khai các hoạt động của toàn ngành VHTT&DL trong 9 tháng năm 2021.

Tại tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, ngành VH,TT&DLđã tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Trên lĩnh vực văn hóa, gia đình hiện đạt từ 70 - 80% nhiệm vụ được giao.

Theo định hướng của Bộ VHTT&DL, trong thời gian còn lại của năm 2021, hệ thống ngành sẽ ưu tiên dồn sức, góp lực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” và phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” của Bộ. Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị văn hóa toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2021) do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì…

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN