“Tăng tốc” tạo nền tảng vững chắc để “bứt phá”, “về đích”

27/06/2018 - 07:40

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu lược ghi ý kiến của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho bưởi da xanh và dừa uống nước xiêm xanh cho UBND tỉnh. Ảnh: C. Trúc

Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho bưởi da xanh và dừa uống nước xiêm xanh cho UBND tỉnh. Ảnh: C. Trúc

* Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các quy định của Trung ương ban hành các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn... để thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phần đông cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tư tưởng tiến công, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chính trị cao, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; bước đầu góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy và chi bộ quan tâm, mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể (trừ đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt, đi làm ăn xa). Phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình” tiếp tục được phát huy hiệu quả giúp cán bộ cấp tỉnh, huyện gần dân, sát dân hơn; đồng thời cấp cơ sở tiếp nhận thông tin chỉ đạo của cấp trên, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được nhanh hơn. Chất lượng hoạt động của các cấp ủy và tổ chức đảng có nâng lên; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, từng bước đi vào thực chất hơn, theo tiêu chí cụ thể. Thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở bằng hình thức cạnh tranh để tìm người giỏi.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, trong thời gian tới, cần tập trung tăng cường giáo dục ý thức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên toàn diện về mọi mặt, ngoài bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới…, cần chú trọng rèn luyện thực tế ở cơ sở giúp cán bộ nắm bao quát, toàn diện các lĩnh vực công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất vi phạm và xử lý kỷ luật đảng viên, đồng thời, thực hiện việc sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí, sản phẩm cụ thể.

* Ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thực hiện hoàn thành 743 công trình, phần việc

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong nửa nhiệm kỳ qua hoạt động đạt nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì được triển khai và thực hiện đạt hiệu quả khá cao, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từng bước đi vào thực chất hơn. Đặc biệt, từ đầu năm 2015, hệ thống Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Hàng năm, Mặt trận các cấp đều đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc. Đến tháng 6-2018, hệ thống MTTQ tỉnh đã thực hiện hoàn thành 743 công trình, phần việc, tổng kinh phí 161,732 tỷ đồng.

Song song đó, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt”. Kết quả, toàn tỉnh có 365.564/371.004 hộ cơ bản có đủ dụng cụ trữ nước ngọt, đạt 98,53%. Công tác an sinh xã hội được tập trung thực hiện theo hướng hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững gắn với địa chỉ cụ thể.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được phát huy, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được thể hiện mạnh mẽ. Phối hợp với chính quyền cơ sở, hệ thống tư pháp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, nhằm hòa giải, giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn tại xã, ấp. Kết quả, đã tiến hành hòa giải 5.259/6.288 vụ việc, hòa giải thành trên 83,63%, tỷ lệ hòa giải thành năm sau luôn cao hơn năm trước. Việc chăm sóc, động viên cán bộ Mặt trận, điều kiện công tác Mặt trận cơ sở có sự quan tâm khuyến khích.

* Ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống văn hóa

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 8-6-2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa  và phát triển toàn diện con người Bến Tre”, Kế hoạch số 4191 của UBND tỉnh ngày 16-8-2018 về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới”, tỉnh đã xây dựng được hệ thống các giá trị về đạo đức của con người theo từng nhóm, trong đó, tùy theo đối tượng có các hướng dẫn xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp, cụ thể hóa hình mẫu của người Bến Tre. Khi văn bản của tỉnh triển khai thì hầu hết ngành, đoàn thể, các đối tượng từ trong khối ngành công chức, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trong trường học, kể cả trong tôn giáo… đều thực hiện xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá về con người, quy định về chuẩn mực đạo đức của từng đối tượng rất rõ. Ngành văn hóa gắn kết việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có những giải pháp mang tính đồng bộ.

Tiết mục Lửa thiêng dân tộc tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2018. Ảnh: H. Lam

Tiết mục Lửa thiêng dân tộc tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2018. Ảnh: H. Lam

Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị số 11 cần có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, gắn với việc đánh giá hiệu quả triển khai của từng đơn vị, đánh giá xếp loại công chức cuối năm theo nội dung tiêu chí đã được đưa ra. Do cơ chế thị trường nên nhiều người còn nặng về kinh tế, chưa quan tâm đến các vấn đề xã hội; trong công tác giáo dục, đâu đó chưa có sự gắn kết quan tâm giữa ba môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội nên việc giáo dục chưa đạt hiệu quả cao. Ngành sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có những giải pháp sát sao hơn nữa trong triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí Chỉ thị số 11 đã ban hành.

 * Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung triển khai 14 đầu việc 

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện 14 đầu việc đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Về kinh tế tập thể, ngành đã xây dựng 20 mô hình phát triển sản xuất tại 20 xã thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản; thành lập mới 30 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 55 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012; thành lập 257 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp, nâng tổng số THT theo Nghị định số 151 của Chính phủ là 910 tổ.

Ngành phối hợp với các sở, ngành và các địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị 8 nông sản chủ lực của tỉnh. Chuỗi giá trị sản phẩm dừa, bưởi da xanh, chôm chôm và nhãn được hình thành và có chiều hướng phát triển tốt.

Đến nay, có trên 237ha cây ăn trái được công nhận GAP; công nhận chỉ dẫn địa lý cho bò Ba Tri, bưởi da xanh, dừa uống nước xiêm xanh; các nhãn hiệu tập thể cho trái chôm chôm, trái măng cụt và cây giống, hoa kiểng Cái Mơn, huyện Chợ Lách đã được công nhận.

Việc phát triển mô hình tàu dịch vụ hậu cần, THT phục vụ đoàn tàu đánh bắt xa bờ đã nâng cao năng lực hoạt động khai thác và kéo dài thời gian bám biển, góp phần tăng hiệu quả ngành khai thác thủy sản gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Hiện nay, thành lập mới 7 THT khai thác thủy sản, nâng số THT khai thác thủy sản lên 160 tổ với 876 hộ, 1.740 tàu và 14.231 thuyền viên.

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh có 24/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 53,33% so với chỉ tiêu nghị quyết), 5 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 62 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 54 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 11,42 tiêu chí.

* Ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Ứng dụng cách mạng 4.0 trong nông nghiệp và công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4-5-2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ sau.

Trước tiên là thực hiện “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, giúp doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Thứ hai là tập trung thúc đẩy các hoạt động ứng dụng chuyển giao, lĩnh vực tự động hóa, thay đổi thiết bị tín hiệu đèn giao thông trên các tuyến đường văn minh. Thứ ba là kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; trong đó, có việc đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, ứng dụng công nghệ mới để tập trung phát triển 8 sản phẩm chủ lực của tỉnh; cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện tại, tỉnh đã hoàn thành việc nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu, đảm bảo nền tảng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh như kết nối truyền số liệu chuyên dùng, số hóa tài liệu… Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng.

Về công nghiệp, đã có sự chuyển hướng sang phát triển công nghiệp chế biến theo chiều sâu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cũng như tạo đầu ra bền vững cho nông, thủy sản địa phương.

Trong nông nghiệp, nhiều mô hình, quy trình thực hành sản xuất tốt được áp dụng, liên kết và đưa nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo tiền đề cho việc triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp.

* Ông  Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế: Nhiều chuyển biến trong lĩnh vực y tế

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy và Ban giám đốc sở đã tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết dưới hình thức hội nghị cho toàn thể cán bộ, viên chức của ngành, cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; đã tạo ra bước chuyển biến mới trong nhận thức và trách nhiệm của từng bộ phận, đảng viên. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ, xã có y tế ấp đạt 100%, 145/164 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 đạt tỷ lệ 88,41%.

Sở Y tế đã hoàn thành việc sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Tài chính - Kế toán thành Phòng Kế hoạch - Tài chính; tổ chức lại, sáp nhập trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa huyện. Các chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn và các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số đến thời điểm cuối năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu giao.

Việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, viên chức, đảng viên và quần chúng tham gia. Qua đó, phát huy được tính năng động, nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Thời gian tới, Sở Y tế xây dựng đề án thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế tuyến tỉnh có cùng chức năng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019.

* Ông Nguyễn Thành Thắng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm: Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực

Công tác xây dựng Đảng trong huyện luôn được các cấp ủy đảng quan tâm và xác định là khâu then chốt. Việc giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên. Việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp được tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ đảng và nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Huyện ủy về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện giai đoạn 2015 - 2020, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ đảm bảo quy trình và theo nguyên tắc tập trung dân chủ (từ năm 2016 đến nay, đã luân chuyển, điều động 32 trường hợp cán bộ, công chức, cử đi đào tạo chính trị 98 đồng chí). Công tác kiểm tra, giám sát đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần ngăn ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng được tăng cường, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở (năm 2017: có 30/68 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó: 6 đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm (đã kết nạp 446/800 đảng viên, tỷ lệ 55,75% so với chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ).

MTTQ, các đoàn thể ngày càng phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02; nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp đạt yêu cầu. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng hiệu quả công tác vận động quần chúng, tập trung cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

* Ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú: Tập trung phát triển kinh tế biển

Là một huyện biển, kinh tế của Thạnh Phú chủ yếu là nông nghiệp, chiếm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế khoảng 51%, với giá trị sản xuất bình quân tăng 4,8%/năm. Gắn liền với kinh tế biển là ngành thủy sản.

Mô hình lúa - tôm ở Thạnh Phú. Ảnh: Th. Lập

Mô hình lúa - tôm ở Thạnh Phú. Ảnh: Th. Lập

Toàn huyện có diện tích nuôi trồng thủy sản là 17.800ha, trong đó nuôi tôm thâm canh chiếm 3.079ha. Điểm đặc biệt là Thạnh Phú có gần 9.000ha diện tích trồng lúa, trong đó mô hình lúa - tôm đang được người dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo hình thức hữu cơ và là nét nổi trội trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu của huyện (huyện đã sản xuất ra gạo hữu cơ đạt chuẩn châu Âu và Mỹ) và tôm trong vườn dừa (gần 7.000ha dừa). Thạnh Phú có 514 tàu đăng ký, trong đó có 61 tàu đánh bắt xa bờ, với sản lượng khai thác đạt 12.800 tấn/năm, tăng trưởng 27,16%. Dọc các xã ven biển Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, xoài đang là cây mang lại thu nhập chính cho người dân với 240ha xoài đang cho trái, giá trị quy thu nhập gần 400 triệu/ha/năm.

 Về du lịch biển, trong những năm gần đây, huyện là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài nước; từ đầu nhiệm kỳ huyện đã thu hút được 505 ngàn lượt du khách với doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Huyện cũng đang hoàn thiện các kết cấu hạ tầng du lịch biển Thạnh Hải, Thạnh Phong, hoàn thành xây dựng khu Lăng Ông, công viên Đường Hồ Chí Minh trên biển, một số công trình du lịch tâm linh (chùa, miếu), các khu nghỉ dưỡng do doanh nghiệp đầu tư và sẽ mở tuyến du lịch mới Cồn Bửng - Côn Đảo vào cuối năm 2018 để phục vụ du lịch.

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho huyện dành riêng 1 cụm công nghiệp khoảng 17ha để doanh nghiệp đầu tư khu đóng tàu du lịch phục vụ ngành kinh tế biển của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Huyện sẽ tổ chức tuần lễ du lịch biển hàng năm để thu hút khách du lịch. Sau hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Thạnh Phú xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, được đầu tư gắn liền với nông nghiệp để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch biển bên cạnh tham quan, khám phá các di tích về lịch sử, văn hóa của địa phương.

* Ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành: Phát huy tiềm năng phát triển du lịch

Bến Tre nói chung, Châu Thành nói riêng hiện nay đang là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách, nhất là khách từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ. Những năm qua, huyện đã phát huy tiềm năng hiện có khai thác các loại hình du lịch trải nghiệm, tạo nét độc đáo riêng mà ít nơi nào có được. Cùng với du lịch sinh thái, huyện còn là điểm đến lý tưởng cho du khách với những điểm du lịch mang đậm nét văn hóa tâm linh, giàu tính nhân văn.

Du lịch sông nước huyện Châu Thành. Ảnh: H. Hiệp

Du lịch sông nước huyện Châu Thành. Ảnh: H. Hiệp

Hiện nay, Châu Thành có 41 doanh nghiệp cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, trong đó có 4 cơ sở kinh doanh lữ hành, 12 cơ sở lưu trú, 5 cơ sở kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường thủy. Trong đó, tập trung phát triển du lịch các xã ven sông Tiền gồm Quới Sơn, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc và các cù lao trên sông như cồn Phụng, cồn Quy.

Để du lịch huyện phát huy hết tiềm năng hiện có, thời gian tới, huyện tiếp tục tạo cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch, để trong tương lai Châu Thành không chỉ thu hút khách trong nước mà còn là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ quảng bá sản phẩm du lịch và hợp tác liên kết với các tỉnh, thành trong nước. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cũng như việc thu hút nhân lực trong quản lý phục vụ du lịch. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất phát triển du lịch. 

Theo Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện sẽ phát triển 3 tuyến du lịch gồm tuyến du lịch trong huyện, tuyến du lịch liên huyện và tuyến du lịch liên tỉnh. Vì vậy, chắc chắn thời gian không xa, du lịch tỉnh nói chung và du lịch huyện Châu Thành nói riêng sẽ đứng vững trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Q. Hùng - P. Tuyết - A.Nguyệt - Th. Thảo - Ph.Hân - C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN