“Tăng tốc” thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm

18/10/2018 - 19:55

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Ngày 18-10-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì hội nghị.

9 tháng qua, toàn ngành tuyên giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu, để xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ năm 2018; quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm “tăng tốc” trong nội bộ và phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị và nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ và nhân dân, nhận diện và bước đầu tháo gỡ điểm “nghẽn” trong thông tin tuyên truyền. Kịp thời định hướng trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp tác động đến tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền tạo sức lan tỏa tinh thần năm “tăng tốc” 2018 trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Khẩn trương sơ kết chương trình ký kết phối hợp tháo gỡ điểm “nghẽn” giữa Ban Tuyên giáo với các ngành, đoàn thể; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Các cơ quan truyền thông tỉnh tập trung tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ngành văn hóa tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các công trình chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh năm 2019 và 2020.

Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN