“Truyền thống, dân chủ, kỷ cương, hòa nhập, phát triển”

05/04/2013 - 07:42
Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: PK

Nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của nền biên phòng toàn dân và sức mạnh truyền thống anh hùng của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

Động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của quân đội và của lực lượng, cùng với các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Truyền thống, dân chủ, kỷ cương, hòa nhập, phát triển” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03-3-1989 – 03-3-2014). Các nội dung, mục tiêu chính của đợt thi đua là:

- Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị ôn lại truyền thống vẻ vang của BĐBP gắn với truyền thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và truyền thống quê hương Bến Tre Đồng khởi; làm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thấy rõ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó, coi trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của quân đội và của BĐBP; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống BĐBP.

- Phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp biên phòng, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sự nghiệp Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh không ngừng phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về chính trị và quốc phòng - an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Đợt thi đua đặc biệt “Truyền thống, dân chủ, kỷ cương, hòa nhập, phát triển” là một trong những hoạt động lớn của toàn lực lượng BĐBP. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn đơn vị phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống 2 lần anh hùng của lực lượng BĐBP, truyền thống của quê hương Bến Tre Đồng khởi và truyền thống của đơn vị, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 55 năm Ngày truyền thống BĐBP.

Thượng tá Võ Văn Ngon

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN