“Vì một Bến Tre phát triển nhanh và bền vững”

09/07/2021 - 06:44

BDK - Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhân hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vừa được tổ chức, đã có bài phát biểu bày tỏ những tình cảm sâu sắc, quyết tâm cao, hòa cùng khát vọng chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi nhận quyết định.  Ảnh: H.Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi nhận quyết định.  Ảnh: H.Hiệp

Tôi rất vinh dự được đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công tôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước hết, tôi xin trân trọng và chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bến Tre, các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi trên các cương vị công tác và đặc biệt là tín nhiệm, tin tưởng giao cho tôi trọng trách rất quan trọng này.

Tôi ý thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi bản thân tôi không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, quyết tâm phấn đấu, cầu thị, lắng nghe, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bến Tre.

Bến Tre là vùng đất lịch sử, giàu truyền thống cách mạng; là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều lợi thế phát triển. Trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển khá toàn diện, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; hoạt động của bộ máy chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; khối đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Với những thành tựu, kết quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được, nhất là truyền thống đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, được vun đắp, gìn giữ qua nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh là nền tảng quan trọng và vững chắc giúp tôi cùng tập thể cấp ủy, chính quyền của tỉnh tiếp tục kế thừa, gìn giữ, bồi đắp và phát huy để phát triển, góp phần làm giàu truyền thống tỉnh Bến Tre.

Bến Tre đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với nhiều nội dung, mục tiêu, khát vọng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, tỉnh đã và đang hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, xác định rõ những mục tiêu cụ thể, khung chiến lược phát triển với 4 trụ cột chính, kế hoạch hành động, nguồn lực thực hiện. Đây là định hướng rất quan trọng để xây dựng, phát triển tỉnh giàu mạnh.

Trên cương vị công tác mới, tôi xin hứa và cam kết nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, khắc phục khó khăn, bám sát tình hình, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tôi cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần “Đồng khởi mới”, quyết liệt, chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chiến lược, việc lớn, việc khó, việc phức tạp; thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Chiến lược phát triển của tỉnh đặt ra, vì một Bến Tre phát triển nhanh và bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Với những kiến thức, kinh nghiệm từ 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, tôi sẽ luôn nỗ lực, cống hiến hết sức mình, cùng các đồng chí Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, tiếp tục xây dựng và phát triển Bến Tre, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Trong quá trình công tác, tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự khích lệ động viên kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ ngành Trung ương. Tôi cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ, đồng sức, đồng lòng của BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức trong hệ thống chính trị; các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh; toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để giúp tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tại hội nghị này, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm vừa qua. Kính chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên cương vị công tác mới và mong rằng đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh ngày càng phát triển.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho tôi và hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt quá trình phát triển. Tôi xin cảm ơn tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, nhân viên hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam qua các thời kỳ đã đồng hành cùng tôi xây dựng, phát triển ngân hàng lớn mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Một lần nữa, tôi xin trân trọng và chân thành cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Mai Văn Chính, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, đồng chí Phan Văn Mãi, đồng chí Nguyễn Kim Anh; các đồng chí trong BCH, BTV Tỉnh ủy Bến Tre và toàn thể các đồng chí đã quan tâm dành thời gian tham dự hội nghị này.

Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy​


(*): Tựa bài do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN