10/13 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt từ 50% trở lên

27/06/2018 - 07:39

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (bìa trái) dán tem chỉ dẫn địa lý cho trái dừa xiêm xanh. Ảnh: Phong Võ

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (bìa trái) dán tem chỉ dẫn địa lý cho trái dừa xiêm xanh. Ảnh: Phong Võ

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Ngày 27 và 28-6-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13, trong đó có đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ qua và thảo luận đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Nhân sự kiện này, Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Văn Mãi -  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy xung quanh nội dung trên.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, Đảng bộ và nhân dân tỉnh thời gian qua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng. Xin đồng chí điểm qua một số kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua.

- Đồng chí Phan Văn Mãi: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, chúng ta có mấy nhận định như sau:

Trước hết là sự chủ động, tính năng động và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đặc biệt là người đứng đầu đã có sự chuyển biến rất rõ nét. Việc cụ thể hóa Nghị quyết đã được hoàn tất trong năm đầu ngay sau đại hội, cho nên chúng ta có nhiều thời gian, vật chất để triển khai thực hiện Nghị quyết sau này. Nhờ đó, chúng ta đạt được những kết quả khá tốt. Cụ thể, trong 13 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội thì có 10 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,92%. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Bến Tre đến thời điểm này đạt 35,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,89% (tính đến cuối năm 2017). Đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Tình hình quốc phòng, an ninh cũng được giữ vững ổn định.

Đặc biệt, một số chủ trương mới đã được đề xuất triển khai thực hiện và bước đầu mang lại kết quả, như chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Hay là chủ trương phân công cán bộ lãnh đạo tỉnh về theo dõi, hỗ trợ địa bàn với phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” bước đầu đã phát huy hiệu quả và đã nhận được sự đồng tình của cơ sở, của cán bộ, đảng viên và người dân.

* Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt những kết quả trên?

-  Theo tôi, có 3 kinh nghiệm quý giá được rút ra trong nửa nhiệm kỳ qua.

Thứ nhất là sự chủ động và tính cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng gắn liền với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan. Điều này hết sức quan trọng, bởi vì nếu như không chủ động, không chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể thì việc kiểm tra, đôn đốc sẽ không có và kết quả không đạt đúng như lộ trình.

Thứ hai là sự gắn kết hài hòa giữa xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội và gắn liền với việc chọn trọng tâm, trọng điểm, chủ đề cho từng năm trong lãnh đạo, điều hành để vừa đảm bảo tính toàn diện nhưng cũng có trọng tâm, trọng điểm, để chúng ta đạt được những kết quả theo mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết.

Thứ ba là làm sao phát huy dân chủ cao nhất, lắng nghe cho được ý kiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của người dân, chuyên gia để phục vụ cho việc ra Nghị quyết, phục vụ cho việc lãnh đạo, điều hành. Song song đó, phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và trách nhiệm giải trình để đạt được sự đồng thuận, sự ủng hộ và thường xuyên tiếp thu được ý kiến góp ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

* Theo đồng chí, còn những hạn chế gì cần tập trung khắc phục trong thời gian tới?

- Trước hết là tính đồng bộ và hiệu quả của cả hệ thống chính trị chưa đạt như mong muốn, từ đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết cũng như tạo ra sự phát triển đột phá cho tỉnh trong thời gian vừa qua.

Hai là chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững, nguồn lực phát triển của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó chúng ta chưa có những giải pháp, những cơ chế mới, hiệu quả để có thể tháo gỡ điểm “nghẽn” này.

Ba là mục tiêu người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung  của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước vẫn còn khá xa. Nếu chúng ta không có những nỗ lực, đặc biệt, tích cực thì chúng ta khó có thể đạt được mục tiêu này.

Đó là những hạn chế, thách thức đặt ra cho chúng ta, cho nửa nhiệm kỳ còn lại và sau này.

* Phát huy những kết quả đạt được và những kinh nghiệm đúc kết trong nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy sẽ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để từ nay đến năm 2020 thực hiện thắng lợi Nghị quyết, thưa đồng chí?

- Theo tôi, trước hết là Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng phải tập trung rà soát các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, để từ đó có giải pháp tập trung thực hiện đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu. Theo đó:

+ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy, người đứng đầu đủ năng lực, tâm huyết và có phương pháp hành động để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cấp ủy và chi bộ để nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và tổ chức đảng tại cơ sở.

+ Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó sẽ tập trung phát triển kinh tế thủy sản, kinh tế hợp tác, xây dựng các chuỗi giá trị và gắn với công nghiệp chế biến, du lịch nông nghiệp.

+ Triển khai có hiệu quả, có chiều sâu chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo làm sao cho người dân, doanh nghiệp sẵn sàng, có niềm tin để tham gia chương trình này, tạo ra năng lực sản xuất mới, sự phát triển mới để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp cho nguồn thu ngân sách của tỉnh.

+ Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó sẽ nghiên cứu và tập trung nhiều giải pháp hơn để phát huy văn hóa, con người Bến Tre, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian sắp tới.

+ Tiếp tục có những giải pháp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đi liền với các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại cũng như đặt nền tảng cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

* Đồng chí có chia sẻ gì đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà trong việc hưởng ứng các phong trào, chương trình, dự án của tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh?

- Tôi có trăn trở là Bến Tre chúng ta vẫn còn nghèo và thua sút các địa phương trong khu vực và cả nước. Do vậy, tôi rất mong các ngành, các cấp, từng địa phương, đơn vị, mỗi doanh nghiệp và người dân cùng suy nghĩ và trăn trở vấn đề này. Không chỉ là quyết tâm chính trị không mà phải cùng với nhau suy nghĩ giải pháp và đặc biệt là cùng hành động để chúng ta cải thiện được tình hình này.

Sau hội nghị nửa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy sẽ có những giải pháp cụ thể để chúng ta có lộ trình thực hiện mục tiêu đó. Tôi rất mong các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, từng doanh nghiệp, người dân cũng sẽ có sự cụ thể hóa và cùng hưởng ứng thực hiện. Đây là vấn đề khó, nhưng tôi nghĩ có thể làm được nếu chúng ta cùng với nhau và chúng ta quyết tâm thực hiện.

Với mong muốn, với những kết quả của nửa nhiệm kỳ đầu chúng ta nhìn thấy được vị trí của mình, nhìn thấy được những khó khăn, những thách thức cũng như những cơ hội thì chúng ta cùng với nhau hành động để thực hiện được những mục tiêu là người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung trong khu vực và hướng đến xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển.

* Xin cảm ơn đồng chí!

PV (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN