10 đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc

10/03/2017 - 07:30

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh vừa họp phiên thứ nhất để thông qua xem xét khen thưởng cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh cho các cụm khối thi đua thuộc tỉnh và khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài. Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì kỳ họp.

Qua xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, Hội đồng TĐKT tỉnh thống nhất thông qua đề nghị khen thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 47 tập thể; cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị thuộc 10 khối thi đua thuộc tỉnh. Đặc biệt, Hội đồng thống nhất thông qua đề nghị về Trung ương khen thưởng huân chương các hạng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài cho 5 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh giao Thường trực Hội đồng TĐKT, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện quy trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến đề nghị Huân chương Lao động cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tặng thưởng cờ thi đua của tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích tổng kết năm 2016 cho các tập thể và cá nhân theo thẩm quyền.

l Công an tỉnh vừa có quyết định trao tặng giấy khen cho 54 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời trình Bộ Công an xét tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và tặng bằng khen cho 9 tập thể đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, cờ thi đua xuất sắc cho: nhân dân và cán bộ xã Châu Bình (Giồng Trôm); cán bộ, nhân viên Trường Trung cấp Y tế Bến Tre. Bằng khen 9 tập thể gồm: cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông; cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre; cán bộ, nhân viên Tòa án tỉnh; nhân dân và cán bộ các xã Phú Thuận (Bình Đại); Sơn Định (Chợ Lách); Lương Phú (Giồng Trôm) Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam); An Hiệp (Ba Tri); Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc).

Trần Cao - Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN