100% ấp, khu phố văn hóa

14/08/2009 - 09:51

UBND huyện và Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Giồng Trôm vừa tổ chức tổng kết 10 năm phong trào xây dựng ấp-khu phố văn hóa (1998 – 2008) và tuyên dương ấp-khu phố văn hóa tiêu biểu, xuất sắc lần thứ I năm 2009. Ông Huỳnh Nam Bình, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh-Phó Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre đến dự.

Ấp văn hóa Mỹ Hòa, xã Long Mỹ là ấp văn hóa đầu tiên của huyện, được công nhận ngày 3-4-1998, đến cuối năm 2008 toàn huyện đạt 100% ấp, khu phố văn hóa, 90,74% hộ gia đình văn hóa, 10/22 xã-thị trấn văn hóa. Để phong trào duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu, huyện thống nhất phân công mỗi ngành, đoàn thể phụ trách từng mặt như Hội Phụ nữ chịu trách nhiệm vận động xây dựng các thiết chế văn hóa gia đình, nề nếp sinh hoạt gia đình, xử lý môi trường; Đoàn Thanh niên vận động làm hàng rào cây xanh, cảnh quan môi trường; Hội Cựu chiến binh vận động xây dựng cột cờ đúng qui cách; Hội Nông dân vận động phát triển kinh tế, bê-tông đường liên xóm ấp… đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong cuộc vận động. Việc xây dựng ấp, khu phố văn hóa đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ổn định và phát triển. So sánh từ năm 2000 đến nay, tăng trưởng kinh tế từ 7,8% lên 8,1%, thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng lên 11,95 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 20,09% giảm còn 11,48%. Phong trào này cũng đã góp phần làm cho đời sống văn hóa, tinh thần thêm lành mạnh; huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn hơn 473,5km đường nhựa, đường bê- tông, cải tạo môi trường cảnh quan; quy chế dân chủ được thực hiện; tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt, an ninh, chính trị luôn được giữ vững.
Hội nghị tổng kết dành thời gian nghe các báo cáo điển hình của các ấp văn hóa Hưng Nghĩa I (xã Hưng Lễ), ấp văn hóa Bình Thạnh (xã Châu Bình), ấp văn hóa Lương Thuận (xã Lương Quới), giao lưu giữa các ấp, khu phố tiêu biểu, xuất sắc. UBND huyện đã tuyên dương và khen thưởng 19 tập thể và 42 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN