107 học viên được bồi dưỡng kết nạp Đảng

10/04/2012 - 17:00

Sáng 9-4-2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I-2012.

Lớp bồi dưỡng có 107 học viên là đối tượng kết nạp Đảng tại các cơ quan: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi…

Lớp lần lượt thông qua các bài học về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau tám ngày bồi dưỡng, học viên được kiểm tra bằng hình thức thi trắc nghiệm. Lớp sẽ bế mạc vào 17-4-2012.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN