11,1 tỷ đồng cho xây dựng giao thông nông thôn

14/07/2009 - 09:06

Ngày 9-7-2009, Hội KHKT cầu đường Bến Tre sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009. Nội dung báo cáo và nhiều ý kiến đóng góp cho thấy hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, các mặt công tác của Hội tiếp tục phát triển tốt, nhất là công tác tư vấn (khảo sát, lập hồ sơ thiết kế trên 100 công trình cho xây dựng cầu lộ nông thôn, ứng dụng trồng cỏ Vetiver chống xói lở ở một số công trình giao thông thủy lợi… phát triển 29 hội viên mới, các chi hội cầu đường nhiệt tình hoạt động cho phát triển giao thông.

Đặc biệt là chương trình hỗ trợ giao thông nông thôn, 6 tháng đầu năm 2009, Hội KHKT cầu đường và các chi hội trực thuộc phối hợp các xã vận động và tổ chức quản lý xây dựng 122 cầu và 6,3km lộ nông thôn. Chi phí xây dựng 11,1 tỷ đồng, trong đó được các tổ chức kinh tế xã hội, từ thiện, Việt kiều và tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ 9,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp tiền, công lao động, tài sản (đất đai, cây trái, hoa màu, di dời nhà cửa…) trị giá 1,8 tỷ đồng. Kết quả nêu trên đã thiết thực góp phần giải quyết việc đi lại an toàn cho nhân dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội và đổi mới bộ mặt nông thôn.

Trịnh Mai Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích