130 tỷ đồng triển khai giai đoạn 1 nâng cấp đô thị TP. Bến Tre

01/03/2020 - 20:29

BDK - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP. Bến Tre Lê Xuân Trường Giang cho biết: Hiện thành phố đang triển khai giai đoạn 1 Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre, gồm 4 công trình: Khu Lia 2 (Phường 6), khu Lia 6 (Phường 8), kênh 30-4 và đại lộ Đông Tây.

Việc cập nhật quy hoạch đã xong, đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu thi công. Dự kiến cuối tháng 4-2020 sẽ triển khai thi công các gói công trình đầu tiên. Về vốn, theo kế hoạch năm 2020, dự kiến có 130 tỷ đồng cho vốn trung hạn (2019 và 2020) thực hiện công tác thi công.

Được biết, Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre được thực hiện trong 5 năm (2018 - 2023). Mục tiêu dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ sở cơ bản ở những khu vực thu nhập thấp (khu Lia), nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng chính nhằm tăng cường tính kết nối và phát triển đô thị đồng bộ, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường năng lực quy hoạch, quản lý đô thị tích hợp với ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng mức đầu tư của dự án 45,968 triệu USD, tương đương khoảng 1.048 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (35 triệu USD, tương đương 798 tỷ đồng) và đối ứng từ ngân sách nhà nước (10,968 triệu USD, khoảng 250 tỷ đồng). Trong đó, tỉnh vay lại của Chính phủ 14,5 triệu USD (khoảng 330,6 tỷ đồng, từ 2 nguồn IDA và IDA SUF) và đối ứng khoảng 145 tỷ đồng.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN